İşaretli
  Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi  “Torba Yasa”ya eklenen Finans Merkezi arazisinin Ümraniye Belediyesi sınırlarına eklenmesiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. başkan ilgezdi’nin açıklaması şöyle: "Ak Parti, Ataşehir'in en fazla değer yaratan bölgelerinden Barbaros Mahallesi'ne el koyma çabaları ve bizim direnişimiz 2010 yılından beri sürüyor. AK Parti'nin Torba Kanun Tasarısı içine yerleştirdiği Ataşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan Barbaros Mahallesi'nin bir kısmını Ümraniye Belediyesi'ne bağlayan madde, AKP'nin rantçı zihniyetinin en son ve tipik örneklerden biridir. 2009 yılında Ataşehir Belediyesi olarak tüzel kişilik kazandığımız tarihten itibaren Barbaros Mahallesi'nin ilçemiz sınırları içinde olduğuna ilişkin verdiğimiz mücadele, 2014 yılında, 10. Vergi Mahkemesi'nin verdiği kararla sonuca bağlanmışken AKP torba yasa içine koyduğu bir madde ile 'kanun ve hukuk' tanımazlığını bir kez daha ispat etmiştir"   "YEREL SEÇİMLERİ AKP'NİN KAZANACAĞINA İLİŞKİN KESİN İNANCI OLMUŞTUR" "Konu AK Partililer tarafından kamuoyuna aksettirilmeye çalışıldığı gibi belediyeler arasında bir ilçe sınırı konusundaki anlaşmazlık değildir. Konu vergi ve inşaat harçları ile birlikte yıllık 150 milyon lirayı aşan bir gelirin CHP'li bir belediyeden AK Partili bir belediyeye aktarılma meselesidir. Konu müteahhit eski 'mücahitlerin' rant hırsıdır. Türkiye'nin finans merkezi olacak bir alanda, işlerin al gülüm ver gülüm ilişkisi içinde rahat bir şekilde sürdürmek istemesi meselesidir. Barbaros mahallesinin tümü 2008 yılında çıkartılan bir yasa ile yeni ihdas edilen Ataşehir İlçesi sınırlarına dahil edilmiştir. 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'da yeni oluşturulan Ataşehir İlçesi'ne Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye İlçelerinden 14 mahalle bağlanmıştır. Bu kanunda Barbaros Mahallesi'yle ilgili 04 ve E-80 karayoluna ilişkin en ufak bir bağ kurulmamıştır. AKP iktidarı Ataşehir ilçesini Kadıköy Belediye'sinden ayırmasının nedeni yeni oluşturulan bu ilçede yapılacak yerel seçimleri AKP'nin kazanacağına ilişkin kesin inancı olmuştur.Ama Ataşehir'de beklemedikleri bir şekilde yerel seçimleri CHP'nin kazanması oyunları bozmuş ve o tarihten beri geleceğin finans merkezi olarak planlanan Barbaros mahallesinin bir kısmını CHP'li Ataşehir Belediyesinden almanın hesapları içine girilmiştir. Barboros Mahallesi ve Ataşehir ile ilgili hasaplarını 30 Mart Yerel seçimlerine erteleyen AKP bir kez daha yerel seçimleri CHP'ye kaybederek büyük bir hayal kırıklığına uğramış ve seçimlerle elde edemediğini yasalarla elde etme yoluna gitmiştir" İşaretli "10. VERGİ MAHKEMESİ'NİN KARARI ESASTIR" En son Ataşehir Belediyesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile bir vergi alacağı üzerine düşülen anlaşmazlık İstanbul 10. Vergi Mahkemesi'ne aksetmiş ve söz konusu mahkeme Barbaros Mahallesi'nin hangi ilçeye dahil olduğuna ilişkin şu kararı almıştır. "(..) Olayda, dava konusu parsellerin Barbaros Mahellesi içerisinde kaldığı dosyada ibraz edilen krokilerden açıkça görülmektedir. 5747 sayılı Kanun ile de söz konusu Barboras mahallesinin tamamı Ataşehir Belediyesine katıldığı hükün altına alındığı, 0-4 Karayolu bu mahalleyi iki kısıma ayırmadığı görülmüştür. (...)"   10. Vergi Mahkemesi'nin aldığı karar açıktır. TBMM'de elde ettiği çoğunluğu yasalarla istediği gibi oynamak için kullanmayı alışkanlık haline getiren AKP, şimdi de bir mahalle hırsızlığı yapmaktadır.   "İLÇEDE ÜRETİLEN RANTI YOKSULLAR LEHİNE KULLANIYORUZ"   "Ataşehir 40 yıl önce kurulmuş gecekondu mahallelerinin lüks sitelerle komşu olduğu bir ilçe. Eğer bugün Ataşehir Belediyesi'nin bir başarısından bahsediliyorsa bunun nedeni ilçede üretilen gelirin yoksul mahallere hizmet için kullanılması. Eşitsizliğin ve adaletsizliğin kent yoksulları lehine ortadan kaldırılmasının biricik yolu bu. Mütevazı olmayacağım; belediyemiz 6 yıldır bu konuda bir sosyal demokrat belediyenin vermesi gereken tüm hizmetleri vermekte ve bunun sonucunu da almaktadır. Biz Ataşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi halkıyla bu karara direneceğiz." IMG_3154 IMG_3057