DSC_4160
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi AK Parti tarafından hazırlanan bir torba yasayla, Barbaros Mahallesi’nin Finans Merkezi’ni içine alan bölümünün Ümraniye Belediyesi’ne bağlanmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Battal İlgezdi basın toplantısında, yapılan değişiklikle ilgili AK Partililerin öne sürdüğü iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek , “AK Partililerin konu hakkında ileri sürdüğü yanlış bilgileri ve yalanları birer birer kamuoyuna açıklamayı bir görev biliyorum” dedi.  CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ise, “Bu alan sadece Türkiye’nin değil dünyanın en kıymetli inşaat alanlarından birisi. Aynı şeyi Şişli ve Yenimahalle’yi bölerken yaptılar. İkisinde de amaçlarına ulaşamadılar. Burada da amaçlarına ulaşamayacaklar” diye konuştu. DSC_4129 AK Parti’nin bir torba yasayla Ataşehir’in Barbaros Mahallesi’nde bulunan ‘Finans Merkezi’ni Ümraniye’ye bağlamak istemesi tepki çekti. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Millletvekilleri Kadir Gökmen Öğüt ve Celal Dinçer, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Gül Coşkun ve İlhami Yılmaz ve Barbaros Mahallesi Muhtarı Ercan Ersin ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara açıklık getirdi.   İlgezdi ‘İddia, yanlış, yalan’ ve ‘gerçekler’ diye belirttiği konuşmasında şunları söyledi: İddiaya göre,Ümraniye ve Ataşehir İlçe sınırları 06.03.2008 tarihinde kabul edilen 5747 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” kapsamında belirlenerek, Ümraniye ilçesinin güneyinde Ataşehir İlçesi kurulmasına karar verilmiş ve doğal bir sınır olan O-4 ve E-80 Karayolları iki ilçe arasında sınır olarak belirlenmiştir” deniliyor. Oysa,Bu kanunda, O-4 ve E-80 karayollarının Ataşehir ve Ümraniye ilçesinin doğal sınırı olduğuna dair bir ifade yoktur. Söz konusu Kanun’da sadece Atatürk mahallesi için “Atatürk Mahallesi’nin O-4 ve E-80 karayolunun güneyinde kalan kısmı Ümraniye İlçe Belediyesine…” ifadesi kullanılmıştır. 2. olarak,Kanun yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren O-4 ve E-80 karayollarının kuzeyinde, Ümraniye İlçesine eklenen kısımlara ait her tür iş ve işlemler ile Belediye hizmetleri Ümraniye Belediyesi tarafından yürütülmüş ve halen de yürütülmektedir’ deniliyor. Halbuki,  ‘Ataşehir Belediyesi 2009 yılında yapılan yerel seçimler sonrası tüzel kişilik kazanmıştır. 2009 yerel seçimlerinde Barbaros Mahallesi’nin tümü Ataşehir ilçesi seçmeni olarak oy kullanmıştır. 2009 yılında tüzel kişilik kazanan Ataşehir Belediyesi Barbaros Mahallesinin tümüne hizmet vermiştir. Bir diğer iddiada ise, ‘Bölgeye ait tapu kayıtları da Ümraniye Tapu Müdürlüğünde bulunmakta olup, tapu iş ve işlemleri Ümraniye Tapu Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Yine bu bölgede bulunan vatandaşlarımız da Ümraniye İlçesinin seçmenleri olarak kayıtlı bulunmaktadır’ ifadesi yer alıyor. Evet, bölgeye ait tapu kayıtları Ümraniye Tapu Müdürlüğü’nde bulunmaktadır. Defalarca belediyemiz tarafından söz konusu tapu kayıtları istendiği, ilgili ve yetkili her merciye başvurumuzu yaptığımız halde söz konusu tapu kayıtları verilmemiş haksız ve kanunsuz bir şekilde Ümraniye’de tutulmuştur. 2009 yılı yerel seçimlerinde bölgedeki vatandaşlarımız Ataşehir İlçesi seçmeni olarak oy kullanmış ancak daha sonraki seçimlerde Ümraniye seçmeni olarak oy kullanmak zorunda bırakılmışlardır. Bu konuda da defalarca seçmen kayıtları Ataşehir Belediyesi’ne verilmesi için gerekli mercilere gerekli başvurular yapıldığı halde, bir oldubitti uygulaması sürdürülegelmiştir. AK Parti iktidar olmanın her türlü gücüne yaslanarak söz konusu yanlışı ve haksızlığı tüm itirazlarımıza karşın şimdiye kadar inatla sürdürmüştür. Ayrıca,2008 yılındaki kanunda tanımlama yapılırken tereddüde yol açacak ifadelerin kullanılması ve bazı mahalle isimlerinin zikredilmemesi de ayrıca bir sorun ve ihtilaf kaynağı olmuştur’ deniliyor. Ancak, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’da tereddüde yol açacak hiç bir ifade yer almamaktadır. Sorun ve ihtilafın kaynağı AK Parti ve AK Partili Ümraniye Belediyesi’nin hukuk tanımaz uygulamaları olmuştur.   KONU 100 MİLYON LİRAYI AŞAN BİR GELİRİN AK PARTİLİ BİR BELEDİYEYE AKTARILMA MESELESİDİR Son olarak, ‘08.09.2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ‘Torba Tasarıya’ AK Parti Milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesi ve ihdas edilen kanun maddesi ile Ümraniye ve Ataşehir İlçelerinin sınırları, mevzu bahis ihtilafların ortadan kaldırılması için 2008 tarihli 5747 Sayılı Kanunda olduğu gibi O4 ve E-80 Karayolları olup yeni bir sınır düzenlemesi yapılmamış, muğlâk ve ihtilafa yol açabilecek ifadelerin düzeltilmesi sağlanmıştır’ diye bir iddia var. Konu AK Partililer tarafından kamuoyuna aksettirilmeye çalışıldığı gibi belediyeler arasında bir ilçe sınırı konusundaki anlaşmazlık değildir. Konu vergi ve inşaat harçları ile birlikte yıllık 100 milyon lirayı aşan bir gelirin CHP’li bir belediyeden AK Partili bir belediyeye aktarılma meselesidir. Konu müteahhitleşmiş eski ‘mücahitlerin’ rant hırsıdır. Türkiye’nin finans merkezi olacak bir alanda,  müteahhitlerle AK Parti’nin işlerini al gülüm ver gülüm ilişkisi içinde rahat bir şekilde sürdürmek istemesi meselesidir.” Battal İlgezdi basın toplantısında İstanbul 10. Vergi Mahkemesi’nin 2014 yılı başlarında Barbaros Mahallesi’nin Ataşehir’e dâhil olduğuna ilişkin, “5747 sayılı Kanun ile de söz konusu Barbaros Mahallesi’nin tamamı Ataşehir Belediyesi’ne katıldığı hüküm altına alındığı, O-4 Karayolu bu mahalleyi iki kısma ayırmadığı görülmüştür. Kanuni olarak böyle bir düzenleme var iken söz konusu parsellerin Belediye Meclisi kararları veya Valilik onayıyla sınırların değiştirilmesi mümkün de olmadığından, vergi tarh ve tahakkuk ettirmede yetkili olan Belediye Ataşehir Belediyesi olduğu sonucuna varılmıştır” şeklinde karar aldığını belirtti. İlgezdi, 10. Vergi Mahkemesi’nin aldığı karar açık olduğunu belirterek  şöyle konuştu: “ TBMM’de elde ettiği çoğunluğu yasalarla istediği gibi oynamak için kullanmayı alışkanlık haline getiren AK Parti, şimdi de bir mahalle hırsızlığı yapmaktadır. Her şeyi yasayla çözmeye çalışmak yozlaşan iktidarların hastalığıdır. Bunun adı yasama kabadayılığıdır. Ak Parti iktidarının tarihi bu tür uygulamaların tarihidir. “   ATAŞEHİR AK PARTİ İÇİN YARATILMIŞTI 5747 sayılı ‘Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’ ile AK Parti seçim kazanacağına kesin gözüyle baktığı yerleşim bölgelerinden yeni ilçeler ihdas etme yoluna gittiğini ifade eden İlgezdi “AKP iktidarı Ataşehir ilçesini Kadıköy Belediye’sinden ayırmasının nedeni yeni oluşturulan bu ilçede yapılacak yerel seçimleri AKP’nin kazanacağına ilişkin kesin inancı olmuştur.  Ataşehir İlçesi de bu planın bir parçası olarak kurgulanmıştı. 2009 yerel seçim öncesi yapılan kamuoyu anketleri İlçe’de AK Parti’yi 20-30 bin oy önde gösteriyordu. CHP’nin yüzde 41,2 oy oranı ve 3073 oy farkla seçimleri kazanması AK Parti için bir hayal kırıklığı olduğu gibi geleceğin finans merkezi olarak kurgulanan Barbaros Mahallesi için de hukuk dışı uygulamaların başlangıcı oldu. Barbaros Mahallesi ve Ataşehir ile ilgili hesaplarını 30 Mart Yerel seçimlerine erteleyen AK Parti bir kez daha yerel seçimleri CHP’ye kaybederek büyük bir hayal kırıklığına uğramış ve seçimlerle elde edemediğini yasalarla elde etme yoluna gitmiştir” şeklinde konuştu. İlgezdi açıklamalarının son bölümünde Ataşehir’in 40 yıl önce kurulduğuna vurgu yaparak “Ataşehir 40 yıl önce kurulmuş gecekondu mahallelerinin lüks sitelerle komşu olduğu bir ilçe. 17 mahalleden oluşan Ataşehir ilçesinin gökdelenleriyle en popüler ve orta/üst gelirli mahallesi Atatürk mahallesidir. Bu mahalle nüfusu Ataşehir’in sadece yüzde 15’ini oluşturmaktadır. Geri kalan 16 mahallemizin çoğunluğunu dar gelirli vatandaşlarımız oluşturmaktadır.  Yeni kurulan ve aktif olarak sadece 3 yıldır çalışma imkânı bulan belediyemiz bu vatandaşlarımız tarafından ikinci kez büyük bir oy oranıyla yeniden yerel yönetime getirilmiştir. Bunun nedeni başından beri sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışıyla hareket etmemizdir. Dar gelirli hemşerilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alan bir belediyecilik anlayışı sergilemiş olmamızdır. Onlar imar projeleri açısından ilçemizin en çok gelir getirecek olan bir alanını dev müteahhit ve finans şirketlerinin kar hırslarının merkezi haline getirmek için mücadele ederken biz bu alandan elde edeceğimiz gelirle dar gelirli hemşerilerimizin hayatlarını daha yaşanabilir hale getirmenin kavgasını veriyoruz” diye konuştu.   DSC_4139“ATAŞEHİR’İN HAKKINI YEDİRMEMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ” Konuyla ilgili söz alan CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt de yaptığı konuşmada mahalle, milli irade hırsızlığı yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Meclisin acil toplanmasının ardından bir sürpriz yumurtanın çıkacağını biliyorduk. Sürpriz yumurtanın bu olduğunu gördük. O gece mecliste yaptığım toplantıda ‘AKP’nin adını “A Soyadlı Müteahhidi Kalkındırma Partisi” olarak değiştirmenizi istiyorum’ dedim. Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz, Ataşehir’in hakkını yedirmemek için elimizden geleni yapacağız. İddia ediyorum burada imar değişikliği de yapılacak, inşaat alanı artıracaklar. Bu alan sadece Türkiye’nin değil dünyanın en kıymetli inşaat alanlarından birisi. Basit, sıradan bir olay olarak görmeyin. Kamuoyu tepkisini engellemek için, iki ay önce komisyondaydı bu madde tartışılmasın diye geri çektiler. Aynı kurnazlıkla gece yarısı getirdiler. Aynı şeyi Şişli ve Yenimahalle’yi bölerken yaptılar. İkisinde de amaçlarına ulaşamadılar. Burada da amaçlarına ulaşamayacaklar.” CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili ve Celal Dinçer de yaptığı açıklamada aynı zamanda İçişleri Komisyonu Üyesi olduğuna dikkat çekerek, “Sınır değişiklikleri, belediyelerle ilgili bütün kanunlar, tasarılar İçişleri Komisyonu’nda görüşülür. Daha önce de Şişli’den 3 mahalleyi alıp Sarıyer’e bağlamışlardı. Bu mahalle hırsızlığı, rant hırsızlığıdır. Türkiye’de sınır değişiklikleri hiçbir zaman kanunla düzenlenmez. 1988’de yayınlanmış bir yönetmeliğe göre kurulan komisyon, sınır uyuşmazlığındaki durumu tespit eder. Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gider, Meclis karar verir. Valinin başkanlığındaki komisyondan da geçtikten sonra İçişleri Komisyonu’na gider. Başbakan ve Cumhurbaşkanının onayından sonra kesinleşir. AKP iktidarı uzman kişilerle yapılacak tespitlerde buranın Ataşehir’e ait olduğu kesinlik kazanacağı için bu yöne gitmedi. Kestirme çözüm yarattı. Burası hep Ataşehir Finans Merkezi olarak geçti. Bu hukukun katledildiği bir durumdur. Ataşehir halkı bunu asla affetmeyecektir” dedi. Barbaros Mahallesi Muhtarı Ercan Ersin de bir soru üzerine “18 aydır, mahallemize verilen imar açıklanamadı hala… Finans Merkezi’ni bir gecede alıp bir ilçeye taşımaktansa imar sorununu çözsünler” diye konuştu.   “KİMSE BENİ YALANLARINA ŞAHİT GÖSTERMESİN” Battal İlgezdi, iş adamı Ali Ağaoğlu’nun bir gazetede yaptığı açıklamada kendisinden bahsettiğini dile getirerek, “İşadamı Ali Ağaoğlu dün bir açıklama yapmış,  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türgev’e verilen bir arsayla ilgili iddiaları vardı. Ali Ağaoğlu, Genel Başkanın kendisinden özür dilediğini benim de orada olduğumu söylemiş. Benim ne Genel Başkanın görüşmesinden ne de özürden haberim var. Bu tamamen hayal mahsulü ve yalandır. Kimse beni yalanlarına şahit göstermesin.  Yanımda böyle bir konuşma olmadı" dedi. DSC_4084 DSC_3970