meclis (22)
Ataşehir Belediye Meclisi eylül ayının ikinci ve son toplantısını yaptı. Meclis 1. Başkanvekili Sadi Özata yönetiminde toplanan mecliste gündemdeki 9 madde görüşüldü. Görüşmeler sonucunda 7 madde oybirliği, 2 madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemdeki Ataşehir Belediyesi Stratejik Planı da oy çokluğu ile komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabul edildi. Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı İlhami Yılmaz “Stratejik Plan”ı anlatan bir konuşma yaptı. Yılmaz, Stratejik Plan’ın belediyenin tüm faliyetlerine yön verecek ve uygulamanın aracı olacak bir yol haritası niteliği taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu: “Misyonumuz; Ataşehir sınırları içinde mahalli müşterek ihtiyaçları, en iyi şekilde karşılayarak, eşitlik duygusuyla yaşam kalitesini artırmak ve özgün bir kimlik oluşturarak insan odaklı, öncü bir dünya kenti haline gelmek. Vizyonumuz ise; iyi yetişmiş personelle, kurumsal kimlik ve geleneği olan, teknolojiyi kullanan, stratejik yönetimi esas alan, şeffaf ve katılımcılığı ön planda tutan, hizmette dünya standartlarını aşmış model bir ilçe ve markalaşmış bir belediyecilik anlayışı içinde insan odaklı öncü ve önder belediye olmak” Yılmaz, stratejik “amaç”larını 6 başlık altında değerlendirdiklerine dikkat çekti: “Vatandaş merkezli hizmet anlayışı ile sakinlerimizin memnuniyetini artırmak, kültürel yaşamı zenginleştirmek ve toplum düzenine katkı sağlamak. ’Sürekli Gelişim’ anlayışıyla çalışan bir kurum olmak. Sürdürülebilir çevre ortamının oluşturulmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak.  Sağlıklı yaşama bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak.” Yılmaz “hedef”lerini şu şekilde açıkladı: Vatandaş ihtiyaçlarıyla örtüşen sosyal destek programları geliştirmek ve uygulamak. Paydaşlarla iletişimi güçlendirmek. Kültür kenti kimliğinin oluşumuna katkı sağlamak. Odak gruplara yönelik kültürel sosyal etkinlikler gerçekleştirmek. Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek. Bireysel gelişimi destekleyen hizmet odaklı çalışma anlayışını yaygınlaştırmak. Hizmet sunumunda bilgi teknolojilerini yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek Kaynakları etkin ve verimli kullanmak. Kurum içi entegrasyonu güçlendirmek. Afetle mücadele ve zarar azaltma kapasitesini artırmak. Çevre duyarlığını destekleyen programları geliştirmek ve uygulamak. Sağlık hizmetlerini vatandaş ve çevre ihtiyaçları doğrultusunda yaygınlaştırmak. Yaşanabilir altyapı ve üstyapıyı geliştirmek. Tedarik sürecini etkinleştirmek. Dönüşüm odaklı planlama yapmak. Kent estetiğine katkı veren uygulamaları üst düzey paydaş memnuniyetini sağlamak üzere gerçekleştirmek.” Madde, AK Parti grubunun muhalefetine rağmen oyçokluğuyla kabul edildi. Gündemin son maddesi görüşüldükten sonra, Zabıta Teşkilatının 188. kuruluş yıldönümü dolayısıyla meclis salonuna gelen zabıtalar meclis üyelerine karanfil verdi. meclis (49)   meclis (39) meclis (26)