92cadeb8-9d9d-4861-a284-9b14a3fea647

 

 

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde  çeşitli sanat, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda  faaliyet göstermek için  Barbaros Mahallesi Sosyal  Dayanışma Kültür ve Güzelleştirme Derneği  kuruldu. Dernek Başkanı Yılmaz Oğralı Başkan Yardımcısı İ. Yüksel Coşkun,  İsa Günalan,  sekreter  Nurcan Gür, sayman Hilal Kalender,  üyeleri  Hasan Kartal, Fikret Yavuz  ve Nihan Erol'dan oluşan dernek, basınla bir araya geldi. 

 

 

Barbaros Mahallesi Sosyal  Dayanışma Kültür ve Güzelleştirme Derneği'nin düzenlemiş olduğu basın toplantısında Dernek Başkanı Yılmaz Oğralı, derneğin  prensiplerinden bahsettiği basın toplantısında, kentsel dönüşüm için mahalle sakinlerine yardım edeceklerini dile getirdi. Kentsel dönüşüm planlarının çıkmasıyla derneğin kuruluş tarihinin aynı zamana denk gelmesi dikkat çekerken, derneğin henüz kurulmasına rağmen yerel yönetimlerin bu tür derneklere pek de sıcak bakmadığı eleştirisi basın toplantısında dikkat çeken konular arasındaydı. 

 

 

"ARTIK HER ŞEYİN DEVLETTEN BEKLENDİĞİ DÖNEMLER ÇOK GERİDE KALDI"

 

Barbaros Mahallesi Sosyal  Dayanışma Kültür ve Güzelleştirme Derneği'nin düzenlemiş olduğu basın toplantısında konuşan Dernek   Başkanı Yılmaz Oğralı,  konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Bildiğiniz gibi günümüz dünyasında özellikle çağdaş ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının ciddi anlamda demokrasilere katkısı vardır. Ülkemizde de özellikle son 30 yılda bu konuda büyük çabalar sarf edilmiştir. Artık her şeyin devletten beklendiği dönemler çok geride kaldı. Bizler bir araya gelip, sivil toplum kuruluşları olarak örgütlenip devlete özellikle yerel yönetimlere elimizden geldiği  kadar yardım etmek, onların çabaların katkı sağlamak zorundayız. STK'lar yerel yönetimlerle ve hükümetlerle yol yürümüşlerdir. Çünkü onların içinden çıkmışlardır. STK'lar da yerel yönetimlerde olduğu gibi yaşadıkları mahallelerdeki sorunlarla iç içedir ve yıllardır sorunlarla boğuşmaktadırlar. İşte bizler de komşularımızla dayanışma içinde olmak, onların eğitim, sağlık, kültürel açıdan çabalarına katkı sağlamak amacıyla Barbaros Mahallesi'nde böyle bir oluşum gerçekleştirdik."

 

 

"KENTSEL DÖNÜŞÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPMAMIZ İÇİN YOĞUN BİR BASKI ALMAKTAYIZ"

 

 "Derneğimizin kuruluş aşamasında ortaya koyduğu bazı prensipler vardır. Bizler bu prensiplerden ödün vermek niyetinde değiliz. Örneğin; derneğimizde siyaset ve din tartışması kesinlikle yapılamaz. Herkesin bir dini inancı ve siyasi görüşü vardır. Derneğimizin kapısından girildikten sonra artık o düşünceler dışarıda kalacaktır. Burada sadece mahallemizin sorunlarıyla ilgili tartışmalar ve görüşler yapılabilir. Derneğimizde din, dil, ırk gibi tartışmalar yapılamaz. Özellikle mahallemizin muhafazakâr  bir mahalle olduğu göz önüne alınırsa kılık kıyafet konusunda hiç kimsenin davranışlarına, inançlarına, yaşam biçimlerine karışılacak biçimde konuşmalar, tartışmalar ve de çabalar sarf edilemez. Bunlar derneğimizi kurarken yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz prensiplerdir."

 

 

 

 

"Derneğimizi kurarken sanat, kültürel ve sağlık konusunda çalışmaları öne çıkarmayı amaçlamışken; mahalle sakinlerinden kentsel dönüşümle ilgili çalışma yapmamız için yoğun bir baskı alıyoruz. Aslında biz bu konuya fazla karışmak istemiyorduk. Ancak komşularımız taraf olmadan belediyeye ve burada çalışma yapacak olan firmalara yardımcı olmak konusunda koordinasyon görevini bizden talep etmektedirler. Biz de bu konuda  elimizden geldiği kadar çalışma yapacağız. Bunun için meslek odaları,  mimar odaları, şehir planlayıcı odalarıyla temasa geçtik. Bizim bilgi birikimimiz bu konuda yeterli değildir. Onlardan bu konuda destek alacağız. Komşularımızı bu konularda bilgilendirmeye çalışacağız." 

 

"YEREL YÖNETİMLER  STK'LARA  ÇOK SICAK BAKMIYORLAR. BU NET BİR ANLAYIŞTIR"

 

 

 

 

"ÖRGÜTSÜZ HALK KÖLE HALKTIR"

 

"STK'lar karşılık beklemeden kendi kendilerine birşey yapmaya çalışan kuruluşlardır. Yerel yönetimler  STK'lara  çok sıcak bakmıyorlar. Bu net bir anlayıştır. Yerel yönetimler köy ve şehir derneklerine daha fazla ilgi gösteriyorlar. Örgütsüz halk, köle halktır. Bizler örgütlenmediğimiz sürece bizleri yönetenleri sorgulayamayız. Onun için en büyük temennim doğru bir biçimde örgütlenmektir." 

 

"YAPILACAK OLAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMASINDA MAHALLE DERNEĞİMİZ İÇİN BİR YAPI İSTİYORUZ"

 

 

 "Bizim uzun vadedeki hedefimiz burada kentsel dönüşüm için bulunan firmalar ve Ataşehir Belediyesi ile çalışmalar yapmaktır. Bunun için çok küçük bir talebimiz var.  Yapılacak olan kentsel dönüşüm planlamasında mahalle derneğimiz için bir yapı istiyoruz. Bu 150 veya 200 metrekarelik bir yapı olabilir. Böyle bir yapıya kavuşmak istiyoruz." şekilinde konuştu.

 

 

"DEMOKRASİ GEREĞİ  OY VERDİĞİMİZ KİŞİLERİ ELEŞTİRMEK DE HAKKIMIZ"

 

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yılmaz Oğlalı  gazetecilerden  gelen "Kentsel dönüşüm planlarının çıktığı tarihle aynı zamanda kurulan derneğin amacı arasında bir ilişki söz konusu mu ve yeni kurulan bir dernek olarak yerel yönetimler bizlerle ilgilenmiyor eleştirisi için erken davranmıyor musunuz?" sorularına şöyle cevap verdi: "Kentsel dönüşüm bizim ikinci hatta üçüncü planımızdı. Fakat mahallemizle yaptığımız istişaredeki talepler doğrultusunda bizi düşündürdü açıkcası. Bu konu çok dikkat edilmesi gereken sonuçlar doğurabilir. Bizim söylemediğimiz cümleler gündeme gelebilir. Çok zor bir konu aslında. Bize gelen talepler bizi kentsel dönüşüm konusunda çalışmaya itti. Biz çiçeği  burnunda bir derneğiz. Hemen yerel yönetimlere yükleniyor gibi görünsek de biz bu mahallede yıllardan beri yaşıyoruz.  Mevcut yerel yönetimimizi tanıyoruz. Onlar da mutlaka ellerinden geldiği kadar çalışıyorlar. Fakat eleştirinin geliştireceğinizi söylemek gerekir. Bizim de demokrasi gereği  oy verdiğimiz kişileri eleştirmek de hakkımız. Onların eksikliklerini gündeme getirmek onların gelişimini sağlayacaktır." dedi.