YOK EDİLEN KÜLTÜR TBMM AKKUŞ ATAŞEHİRDE GÜNDEM

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Kültür ve Turizm Bakanlığının devlet koroları ve Halk Dansları Topluluğunda isim değiştirme, kapatma, birleştirilme ve taşınma gibi değişiklikler yaptığını ifade ederek, “Yapılan kültürü yok etme girişimidir. Alınan kararla Halk ve sanat müziği korolarının içi boşaltılmaya çalışılmaktadır” dedi.

 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yazısı ve bakanın oluruyla yapılan çeşitli illerde hizmet veren Devlet Koroları ve Ankara’da faaliyet gösteren Halk Dansları Topluluğu’nda isim değiştirme, kapatma, birleştirilme ve taşınma işlemlerini TBMM gündemine taşıdı. 

CHP’li Akkuş İlgezdi, “Bakanlar Kurulu Kararı ile 1975 yılında, Ankara’da kurulmuş olan, “Devlet Halk Dansları Topluluğu” bir genelge ile İstanbul’a taşınmak isteniyor. Topluluğun taşınmasına ilişkin hiçbir makul ve mantıklı gerekçe yoktur. Bu uygulamadan etkilenecek olan sanatçı ve personelin akıbeti ise belli değildir” dedi.

 

YOK EDİLEN KÜLTÜR MERCEK ALTINDA

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Genel Müdürlüğün Halk Dansları Topluluğunu İstanbul’a taşınma yetkisinin olmadığını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanlığı  Kararnamesi ile Genel Müdürlüğe taşıma yetkisi verilmemiştir. Genel Müdürlüğü kararname ile kendisine verilmeyen bir yetkiyi kullanmıştır. Bu karar bu nedenle yok hükmündedir” açıklamasını yaptı.

 “Bakanlık eliyle kültür erozyona uğratılmaktadır. 19 senedir kültüre ve sanata düşman tutum ve davranışları her olayda ortaya çıkan bakanlık şimdi de Türk kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak için faaliyet gösteren Devlet Halk Dansları Topluluğunu yok etmektedir” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, yapılan değişiklikler ile ilgili olarak hiçbir meslek kuruluşundan, sendikadan görüş alınmadığını ortaya koydu.

 

KOROLARIN İŞLEYİŞLERİ DE ĞİŞTİ

Kamuoyona “Korolardan Türk isimi kaldırıldı” diye gündeme gelen Halk ve sanat müziği korolarının isimlerine tepki sonrası Türk kelimesi eklendiği açıklansa da bu koraların işleyişleri de değiştirildi.

 

Akkuş İlgezdi, klasik halk müziği kültürünü yaştan koronun işlevsizleştirildiğini ortaya koyarak, “Mevcut durumda ezgilerin modern şekilde icrasını yapan İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunun ismi İstanbul Halk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu Müdürlüğü yapılıyor ve eserleri klasik şekilde icra eden Devlet Türk Halk Müziği Korosu bu müdürlüğe bağlanıyor. Bu yapılan klasik halk müziği korosunu yok etmektir” açıklamasında bulundu.  

 

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, “Buradan bakana ve bürokratlarına soruyorum, Halk danslarını ve halk müziğini yok ederek ne amaçlıyorsunuz?” diye sordu. 

 ATAŞEHİR'DE GÜNDEM