KULTURRR

 

 

 

TÜİK 2018 yılı ltür ekonomisi verilerini açıkladı. Kültür alanında harcamalar yüzde 23,4 arttı. TÜİK verilerine göre kültür adı altında artan harcamalar içerisindeki hane halkının payına düşen kültür harcaması televizyon oldu. Televizyonun payı yüzde 25,8 iken; sinema, tiyatro ve konserin payı yüzde 6’da kaldı.  Kültür harcamalar içinde en yüksek pay ise mimarlığın oldu. Kültürel mal ihracatı 34 milyarı buldu. Kültür harcamaları içinde en yüksek pay, mimarlığın olurken, kültürel mal ihracatı 34 milyarı buldu.

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 23,4 artarak 54 milyar 383 milyon 287 bin TL oldu. Ancak hane halkının kültür giderlerine bakıldığında vatandaşın kültür gideri en çok televizyon harcamasında oldu. Televizyonun payı yüzde 25,8 iken; sinema, tiyatro ve konserin payı yüzde 6’da kaldı.

 

KÜLTÜR HARCAMALARININ GSYH’YE ORANI YÜZDE 1,5

 

TÜİK verilerine göre; kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2018 yılında yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

 

GENEL DEVLET HARCAMALARININ PAYI YÜZDE 64,3

 

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,3, özel harcamaların payı ise yüzde 35,7 oldu.

 

GENEL DEVLET KÜLTÜR HARCAMALARI ARTTI

 

İstatistiklere göre; genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 23,4 artarak 34 milyar 950 milyon 410 bin TL oldu.

 

Harcamaların yüzde 66'sı merkezi yönetim bütçesinden, yüzde 34'ü ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

 

KÜLTÜR HARCAMALARI İÇİNDE EN YÜKSEK PAY, MİMARLIĞIN

 

Verilere göre; genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık yüzde 35,9, kitap ve yazılı basın yüzde 11,8, gösteri sanatları yüzde 8,9, görsel/işitsel ve multimedya yüzde 8,8, doğal miras yüzde 7,4, kültürel miras yüzde 5,8 paya sahip oldu.

 

HANEHALKI KÜLTÜR HARCAMALARI ARTTI

 

TÜİK, hane halkı kültür harcamalarının 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 23,9 artarak 18 milyar 960 milyon 232 bin TL olduğunu açıkladı. Özel harcamaların yüzde 97,6'sı hane halkları, yüzde 2,4'ü ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

 

HANE HALKI KÜLTÜR İÇİN EN ÇOK TELEVİZYON İZLEDİ

 

İstatistiklere göre; hane halklarının 2018 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderlerinin yüzde 25,8, kitap, gazete ve derginin yüzde 16,5, veri işlem ekipmanlarının yüzde 13,3, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretlerin yüzde 10,7, kırtasiye ve çizim malzemelerinin yüzde 10,4, sinema, tiyatro ve konserin yüzde 6 paya sahip olduğu görüldü.

 

KÜLTÜREL SEKTÖRLERDEKİ GİRİŞİMLERİN ÇOĞU MİMARLIK ALANINDA

 

Kültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2018 yılında girişimlerin yüzde 39,8'i mimarlık, yüzde 15,6'sı yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, yüzde 14,6'sı uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, yüzde 11,7'si sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 10,5'i yayımcılık, yüzde 5,1'i programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri, yüzde 2,7'si diğer kültürel alanlarda faaliyet gösterdi.

 

KÜLTÜREL SEKTÖRLERİN FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞERİ ARTTI

 

Verilere göre; girişimlerin kültürel mal ve hizmetlerinin cirosu 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 11,3 artarak 38 milyar 991 milyon 137 bin TL oldu. Girişimlerin kültürel mal ve hizmet üretiminin katma değer katkısı ise 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 5,7 artarak 9 milyar 284 milyon 575 bin TL oldu.

 

Katma değer katkısının yüzde 23'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama alanında oldu. Kültürel sektörler içinde 2018 yılında gerçekleşen katma değer katkısının dağılımına bakıldığında; yüzde 23'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, yüzde 20,7'si programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetleri, yüzde 20,6'sı mimarlık, yüzde 18,6'sı yayımcılık, yüzde 11,5'i yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence, yüzde 5,6'sı diğer kültürel sektörlerde gerçekleşti.

 

KÜLTÜREL MAL İHRACATI 34 MİLYARI BULDU

 

İstatistiklere göre; kültürel mal ihracatı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 37,9 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında yüzde 38,9 olurken, ikincil mal ihracatında yüzde 15,6 olarak gerçekleşti.

 

KÜLTÜREL MALLARIN TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI

 

Dış ticarette, 2018 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 4,2 oldu.

 

KÜLTÜREL MAL İTHALATI 22 MİLYARI GEÇTİ

 

Verielere göre; kültürel mal ithalatı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 22,8 arttı. Ana mal ithalatı yüzde 34,5, ikincil mal ithalatı yüzde 16,6 arttı. 2018 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 2,2 oldu.

 

İHRACATTA EN BÜYÜK PAY EL SANATLARININ

 

Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2018 yılında 24 milyar 997 milyon 962 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 73,5 oldu.

 

İTHALATTA EN BÜYÜK PAY GÖRSEL VE İŞİTSEL MEDYADA

 

TÜİK, kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamının 2018 yılında 10 milyar 984 milyon 229 bin TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise yüzde 48,4 oldu.

 

ATAŞEHİR’DE GÜNDEM