jkfgşer

 

Acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek için kurulan AFAD yeni gönüllüler için 23-27 Mayıs tarihlerinde Ataşehir ilçe AFAD Merkezi’nde eğitimlere başlıyor.

 

Stratejik plan döneminde risklerin azaltılması anlayışı ile bağdaşır bir biçimde toplumun afet ve acil durumlar konusundaki farkındalığını ve hazırlıklı olma seviyesini geliştirme gereğinden hareketle yıllardır acil durumlarda vatandaşların yanında olan AFAD ekibi ‘’Destek AFAD Gönüllüsü’’ eğitimleri vererek ekibini büyütüyor. 

 

EĞİTİMLERE KİMLER KATILABİLİR?

 

AFAD Gönüllülük sistemi uzaktan eğitimlerini tamamlamış gönüllüler; arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip, destek olmak istediği alanla ilgili ‘’Destek AFAD Gönüllüsü’’ kişiler eğitimlerine katılabilirler. 

 

BAŞVURU İÇİN…

 

23-27 Mayıs tarihleri arasında Ataşehir İlçe AFAD Merkezinde (Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi yanı) başlayacak eğitimlere başvurular https://gonullu.afad.gov.tr/ üzerinden yapılabilecek.