tuik, yapi istatistikleri, ruhsat, izin,

TÜİK, 2019 Ocak-Eylül aylarına ait yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 58 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK) 2019 Ocak-Eylül aylarına ilişkin yapı izin istatistikleri verilerine göre; belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 57,1, yüzölçümü yüzde 58, değeri yüzde 48,9, daire sayısı yüzde 63,8 azaldı.

TÜİK, yapıların toplam yüzölçümü 45,5 milyon metrekare iken; bunun 20,3 milyon metrekaresinin konut, 17,1 milyon metrekaresinin konut dışı ve 8 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleştiğini açıkladı.


KULLANIM AMAÇLARINDA İKAMET BAŞTA GELİYOR


TÜİK verilerine göre, 26,7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,3 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

TÜİK rakamlarına göre; yapı sahipliğinde özel sektör 33,2 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,1 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 179 bin 766 dairenin 155 bin 469'u özel sektör, 21 bin 985'i devlet sektörü ve 2 bin 312'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

 

EN YÜKSEK PAY İSTANBUL’UN

 

 

TÜİK, yapıların toplam yüzölçümüne göre 7,5 milyon metrekare ile İstanbul’un en yüksek paya sahip olduğunu açıkladı. İstanbul'u, 2,9 milyon metrekare ile Konya, 2,88 milyon metrekare ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Ardahan ve Çankırı oldu.

TÜİK verilerine göre; daire sayılarında İstanbul ili 33 bin 538 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 9 bin 702 adet ile Konya ve 7 bin 768 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Hakkari oldu.


 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ AZALDITÜİK, belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019’un ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısının yüzde 20,6, yüzölçümünün yüzde 7,2, daire sayısının yüzde 11,3 azaldığını ve değerin ise yüzde 12,3 arttığını açıkladı.

TÜİK rakamlarına göre, yapıların toplam yüzölçümü 111,4 milyon metrekare iken; bunun 62,7 milyon metrekaresi konut, 25,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 23,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

TÜİK,  84,1 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların sahip olduğunu açıkladı. Bunu 7,7 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

 

DOKSAN DÖRT MİLYON METREKARE ÖZEL SEKTÖRDETÜİK verilerine göre,  özel sektör 94,2 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 15 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2,2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 543 bin 801 dairenin 492 bin 287'si özel sektör, 42 bin 662'si devlet sektörü ve 8 bin 852'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 20,3 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10,8 milyon metrekare ile Ankara, 4,8 milyon metrekare ile Bursa izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Batman oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 106 bin 637 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 39 bin 510 adet ile Ankara ve 29 bin 235 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Batman ve Bayburt oldu.