989c0b166a5845a4a1aff42bb23e5455

 

Müziğe yeteneği olan çocuk ve gençlerin keşfedilmesi amacıyla kadrosunu her geçen yıl daha da genişleten Ataşehir Belediyesi Gençlik Orkestrası birlikte çalışacağı yeni üyeler arıyor.

“Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası”nın sınavlarına katılmak isteyen 9-24 yaş aralığındaki genç müzisyenler, 18-30 Eylül 2023 tarihleri arasında başvurularını online olarak https://ebelediye.atasehir.bel.tr/Giris/Index/?returnURL=/Faaliyet/Index linki üzerinden gerçekleştirebilirler.  

Sınavlar, 1 Ekim’de Neşet Ertaş Kültür Evi’nde yapılacak ve başvuruda bulunan adaylara sınav saatleri telefonla iletilecek.

 

Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası Sınav İçeriği;

 

Yaylı Çalgılar

 

Keman ve Viyola 

 

• 1. 2. ve 3. pozisyonları kapsayan eserler ve etütler. Belirtilen kriterlerden daha ileri düzeyde olan öğrenciler, kendi seviyelerinde bir eser seçmelidir. Eser ve etüt tercihlerini öğrenci kendisi yapacaktır. 

• Öğrenci, 2 oktav Do, Re, La, Fa, Si bemol majör gamlar ve bu gamların ilgili Mi, La, Si, Fa diyez, Re, Sol minör (armonik ve melodik) gamlarından sınav kurulunun belirleyeceği iki tanesini çalmakla yükümlüdür.

 

Çello 

 

• 1. ve 2. pozisyonları kapsayan eserler ve etütler belirtilen kriterlerden daha ileri düzeyde olan öğrenciler, kendi seviyelerinde bir eser seçmelidir. Eser ve etüt tercihlerini öğrenci kendisi yapacaktır.

 • Öğrenci, 2 oktav Do majör gamı zorunlu olarak çalacaktır; Re, Sol, La, Fa, Si bemol Majör gamlar ve ilgili La, Si, Mi, Fa diyez, Re, Sol minör (armonik ve melodik) gamlarından sınav kurulunun belirleyeceği iki tanesini çalmakla yükümlüdür.

 

Kontrbas

 

• 1. ve 2. pozisyonları kapsayan eserler ve etütler. Belirtilen kriterlerden daha ileri düzeyde olan öğrenciler, kendi seviyelerinde bir eser seçmelidir. Eser ve etüt tercihlerini öğrenci kendisi yapacaktır.

 • Öğrenci, 2 oktav Sol majör gam zorunlu olarak çalacaktır; Fa ve Do majör gamlar ile La, Sol minör gamlarından sınav kurulunun belirleyeceği iki tanesini çalmakla yükümlüdür.

Üflemeliler 

Klarnet  (si bemol)

 

• Si bemol klarnet istenmektedir. 

• En az 2 oktav eser ve etüt çalınması istenecek. Çalınacak eser ve etütleri öğrencinin kendisi belirleyecektir. 

• En az 3 gam (2 oktavdan az olmamak kaydıyla) öğrencinin kendisi tarafından belirlenip çalınacaktır. 

 

Fagot

• En az 2 oktav eser ve etüt çalınması istenecek. Çalınacak eser ve etütleri öğrencinin kendisi belirleyecektir. 

• En az 3 gam (2 oktavdan az olmamak kaydıyla) öğrencinin kendisi tarafından belirlenip çalınacaktır. 

Saksafon

• En az 2 oktav eser ve etüt çalınması istenecek. Çalınacak eser ve etütleri öğrencinin kendisi belirleyecektir.

• En az 3 gam (2 oktavdan az olmamak kaydıyla) öğrencinin kendisi tarafından belirlenip çalınacaktır.

Flüt

• En az 2 oktav eser ve etüt çalınması istenecek. Çalınacak eser ve etütleri öğrencinin kendisi belirleyecektir.

• En az 3 gam, 2 oktavdan az olmamak kaydıyla öğrencinin kendisi tarafından belirlenip çalınacaktır.

Korno

 • En az 2 oktav eser ve etüt çalınması istenecek. Çalınacak eser ve etütleri öğrencinin kendisi belirleyecektir. 

 • En az 3 gam (2 oktavdan az olmamak kaydıyla) öğrencinin kendisi tarafından belirlenip çalınacaktır.

Trompet

 • En az 1-2 oktav eser ve etüt çalınması istenecek. Çalınacak eser ve etütleri öğrencinin kendisi belirleyecektir. 

 • En az 3 gam (1-2 oktav) öğrencinin kendisi tarafından belirlenip çalınacaktır.

 

Başvuru tarihi: 18-30 Eylül 2023

Sınav Tarihi: 01 Ekim 2023

Sınav Yeri: Neşet Ertaş Kültürevi 

Neşet Ertaş Kültürevi İletişim: 0216 570 50 00 (Dahili 2253 - 2256)