2

 

Ataşehir’in kırk yılı aşkındır süre gelen imar sorunu Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinin planları,  İBB Meclisi’nden geçmişti.

Bir son dakika kararıyla Yeni Sahra ve Barbaros Mahallelerinin planları için İstanbul 13.İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.

 

Ataşehir’in yıllardır  İBB Meclisi’nden geçemeyen imar sorunu 2019 seçimlerinden sonra İBB Meclisi’nde yeniden gündeme getirildi ve Meclis planlara onay vermişti.Öte yandan Meclisten geçmesine rağmen İstanbul 13. İdare Mahkemesi planları “hukuka aykırı” bulma gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Gelen mahkeme kararı karşısında vatandaşların yaşadıkları mağduriyeti ortadan kaldırmak için yürütmeyi durdurma kararına itiraz ettiklerini dile getiren Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Sadık Semih Kayhan mahkemenin çelişkilerini Ataşehir’de Gündem gazetesini ziyaret ederek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu:

 

“Barbaros Yeni Sahra planları çıktı. Askıdan indi. İmar sorunu çözüldüğü noktada 13. İstanbul İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.  Burada yaşayan insanlar deprem açısından risk altında. Bazı müteahhitlerin aldığı karot sonuçlarına göre de binaların yüzde 90’nından fazlası riskli yapı olduğunu görüldü.  1993’de çıkan 5000’lik nazım imar planı vardı. Bu planın bölgenin sorunlarını çözmeyeceğini kabul ederek Büyükşehir Belediyesine bildirmiştik. Ataşehir  Belediyesi kurulduktan sonra da Ataşehir’in imar sorunu olan mahalleleri için sürekli girişimlerde bulunduk. Tüm ısrarlarımıza rağmen çıkmayan planlar 2019 yerel seçimlerinden bir ay önce 13 Şubat’ta Büyükşehir Meclisinde planlar çıktı, askı süresi bitti. Sokaklara seçim arifesinde planlarla ilgili afişler asıldı. Yani 5000’lik ve 1000’lik planlar o zaman çıkmıştı. Bu planların istenirse ne kadar çabuk çıktığını da görmüş olduk.” 

 

Mahkeme bu kararı hangi gerekçeye dayanarak  aldı?

“Yeni Sahra ve Barbaros Mahalleleri imar planlarında bazı parseller vardı. Bu parsel sahiplerinden biri idari mahkemeye müracaat ederek burada bir adaletsizlik olduğunu ileri sürüyor. Hikaye bu müracaattan sonra başlıyor. Biz de mahkeme kararına uymak zorundayız. Ama Ataşehir Belediyesi olarak hemen bölge idare mahkemesine  itirazımızı haklı nedenlere dayanarak yaptık.” 

 

 

Yürütmeyi durdurma kararı sizce doğru bir karar mıdır? 

“Vatandaşımızın kendi arazisinin yeşil alana alınmasına itirazı var. Fakat alınan yürütmeyi durdurma kararının gerekçelerine bakıldığında şöyle bir ifade kullanılıyor: Bu bölgede imar uygulanma esnasında ihtiyacı olacak yeşil alan miktarı 39 hektardır. Ama sizin belirlediğiniz yeşil alan miktarı 15 hektardır. Yani yarı yarıya yeşil alanınız azdır diyor. Planın en önemli iptal gerekçelerinden bir tanesi bu. Vatandaş kendi parselinin yeşil alandan çıkarılmasını talep ediyor. Mahkeme ise planı yeşil alan az diye iptal ediyor. Sizce bu bir çelişki değil mi? Taleple ve  karar arasında bir çelişki var (!) Teknik açıdan proje uygun değil diyor mahkeme, ama planlar uygundur. Aynı zamanda mahkemenin iptal ettiği planlar 1/1000’lik planlar. Bu planlar hepimizin bildiği gibi bir üst plana yani İBB’nin yaptığı 1/5000’lik plana uygun olarak yapılmak zorunda. Bu da mahkemenin çelişkilerinden bir tanesi… 1000’lik planlar iptal 5000’lik planlar duruyor!” 

 

Şimdiden sonra ne olacak?

“Umarım ki mahkeme, haklı nedenlere dayanarak yapmış olduğumuz yürütmeyi durdurma kararına karşı verdiğimiz itirazımızı gözden geçirir. Eğer mahkeme bir vatandaşın kendi parseliyle ilgili kısmını iptal etseydi belki kendi açısından haklı bir gerekçesi olduğunu varsayabilirdik. Ama 160 metrekare yeri olan bir vatandaşın itirazı üzerine tüm plana karşı durdurma kararı veriyor mahkeme. Bu yürütmeyi durdurma kararını veren hakimlere ve    bilirkişi raporunu oluşturan kişilere soruyorum: Deprem gibi bir gerçekle yaşadığımız Türkiye’de bu haksız karar esnasında uygulamanın gecikmesiyle orada yaşayan insanlara bir şey olsa ne yapacaksınız?”

ATAŞEHİR'DE GÜNDEM