a41bc7bc3bda435c8a3e6d78e8eb190a

 

Ataşehir Belediyesi Ataşehir Kültür Çalıştayı düzenledi. İlçede yaşayan vatandaşların kültür ve sanat alanındaki ihtiyaç ve önceliklerinin değerlendirildiği çalıştayda  kültür etkinliklerinde yakın gelecek planlarının kararları alındı.

 

 

 

Ataşehir Belediyesi Ataşehir Kültür Çalıştayı düzenledi. Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür ve Sanat Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serhan Ada’nın yönetiminde gerçekleştirilen Çalıştay’a, alanlarında deneyimli kültür-sanat, tasarım ve eğitim uzmanları, sanatçılar, kanaat önderleri, akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Çalıştay’a Erdal Eren Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı.

 

Çalıştay’da, kuruluşunun üzerinden on yıldan biraz fazla zaman geçmiş ve dört ilçeden ayrılan birbirinden farklı özelliklere sahip mahallelerin bir araya getirilmesiyle kurulmuş bir ilçe olan Ataşehir’in bugüne kadar özellikle kültür sanat alanında yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Bu çalışmaların daha çok kişiye ulaşması için yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar, eksikler ve çözüm yolları üzerinde de duruldu. Kısa zamanda gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleriyle, özellikle pandemi sürecinde etkinliklerini E-Kültür Merkezi aracılığıyla dijital ortam taşıyarak beğeni toplayan çalışmalara imza atan Ataşehir Belediyesi’nin gelecekteki kültür politikalarının belirlenmesi noktasında da fikir alışverişinde bulunuldu.

 

ALAN ARAŞTIRMASI ANALİZLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

 

“Ataşehir Kültür Çalıştayı”nın ilk bölümünde, açılış konuşmalarının ardından katılımcıları bilgilendirmek üzere, çalıştay öncesinde gerçekleştirilmiş olan masabaşı çalışması, alan araştırması ve analizler doğrultusunda Ataşehir’de kültür ve sanat ortamının dinamikleri, sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik kavramsal çerçeve hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

 

STRATEJİK PLANLAMA İÇİN GEREKLİ ÖNCELİKLER MASAYA YATIRILDI

 

Bir giriş niteliğindeki konuşmalar ve sunum sonrası 2. bölümde atölye çalışmaları yapıldı. “Ekoloji, Tarım ve Sağlık”, “Kamusal Alanda Sanat ve Kültür”, “Eğitim, Gençlik ve Çocuk”, “Müzik”, “Kentsel Çevre ve Ulaşım”, “Sanatlar”,  “Tasarım ve İnovasyon” ve “İşbirlikleri” başlıkları altında oluşturulan komisyonlarda yer alan katılımcılar; Ataşehir’in kültürel vizyonu ve hedefleri doğrultusunda harekete geçirilebilmesi için, kentin kültür ve sanat alanındaki mevcut durumu dikkate alınarak stratejik planlama için gerekli ilke ve öncelikleri üzerine değerlendirmelerde bulundular.

 

Alanlarındaki başarılarıyla dikkat çeken katılımcılar, “Ataşehir Kültür Çalıştayı”nda aşağıdaki konularda tartışarak önerilerini sözlü olarak Ataşehir Belediyesi yetkilileriyle paylaştı.

Başlıca o öneriler şunlardı;

 

Ataşehir’in kültür ve sanat alanındaki mevcut durumunun ve konumunun tespit edilmesi,

• Ataşehirlilerin kültür ve sanat alanındaki ihtiyaç ve önceliklerinin belirlenmesi,

• Mevcut kültürel üretim altyapısı ve potansiyelinin etkin ve tam kapasiteyle kullanılması ve yeni sanatsal kapasitelerin yaratılması,

• Kültür ve sanat alanında çalışan önemli aktörleri içeren yeni bir danışma, birlikte üretme sürecinin oluşturulması,

• Ataşehir’de yaşayanların özellikle kadınlar, çocuklar ve gençlerin kültür ve sanata erişimlerinin, katılımlarının ve ifade kanallarının geliştirilerek kültürün tüm Ataşehirlilerin hayatında ana akımlaştırılmasının sağlanması,

• Kentsel dönüşüm süreciyle birlikte yeniden şekillenen ve giderek çeşitlenen kamusal alanda çokkültürlü yaşamın ve kültürel etkileşimin sürmesi doğrultusunda yerel yönetim, özel kesim, sivil toplum ve üniversitelerin de dahil olacağı projeler üretilmesi,

• Ataşehir’de büyük ulaşım akslarının alana, kentsel yaşama ve kültürel hayata olan yansımalarının değerlendirilmesi,

• Kültürün, sağlıklı çevre, kentsel tarım olanakları ile birlikte kamusal alanların geliştirilerek Ataşehirlilerin yaşam kalitesinde gözle görünür bir gelişmenin taşıyıcısı olması,

• Kentlileri tüm bu süreçlere dâhil edecek katılımcı bir yaklaşımla yerel kültür politikaları alanında gelecekte yapılacak çalışmalara zemin oluşturulması.

 

Oluşturulan 8 çalışma grubu, eşzamanlı olarak gerçekleştirdikleri 90 dakikalık atölye ile kendi çalışma alanlarının Ataşehir’deki durumunu kültürel altyapı, kültür ve sanat ortamının aktörleri, izleyicinin kültür ve sanat ürünlerini tüketimi, katılım, vb. kriterler açısından değerlendirdiler. Atölye çalışmalarının bitiminde gruplar, görüş ve önerilerini kısa birer sunum halinde, düzenlenen panelde de diğer katılımcılarla paylaştılar.

İstanbul’un en genç belediyesi olan Ataşehir’in mevcut durum analizi, sorunların tespiti ve bu sorunların aşılması için önceliklendirilmiş somut önerilerin ortaya çıkması amacıyla gerçekleştirilen “Ataşehir Kültür Çalıştayı” bünyesinde yapılan konuşmaların, katılımcılara ve ilgililere sunulması için de kitaplaştırılması amaçlanıyor.