istanbul-konut-fiyat-780x520

Merkez Bankası, konut fiyatlarında liralaşma stratejisi ile normalleşme yaşanmasını bekliyor.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu’nu yayımladı.

 

Finansal İstikrar Raporu’nda, “Konut piyasasında, liralaşma stratejisi ile birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının toparlanması ile birlikte konut fiyatlarında normalleşme yaşanması beklenmektedir.” denildi.

 

‘KONUT SATIŞININ ÇOĞUNU İPOTEKSİZ OLDU’

 

Raporda konut fiyatları ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Mevcut Rapor döneminde konut satışlarının büyük çoğunluğunu ipoteksiz satışlar oluşturmaya devam etmiştir. İlgili dönemde, artan ipoteksiz konut talebi, yükselen inşaat maliyetleri ve konut arzında yaşanan durgunluğun etkisi ile konut fiyatları önemli ölçüde yükselmiş ve 2022 Şubat ayı itibarıyla yıllık fiyat artışları yüzde 90'ın üzerine çıkmıştır.

 

Küresel ölçekte de benzer fiyat gelişmelerinin olduğu konut piyasasında, liralaşma stratejisi ile birlikte döviz kurunda sağlanan istikrar, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve konut arzının toparlanması ile birlikte konut fiyatlarında normalleşme yaşanması beklenmektedir.”

 

‘KUR RİSKİ GÖSTERGELERİ İYİLEŞİYOR’

 

Raporda öne çıkan diğer mesajlar ise şöyle oldu:

• 2022’de hızlanan kredi büyümesinde, yükselen girdi maliyetlerinin işletme sermayesi ihtiyacını artırmasıyla da güçlenen TL firma kredileri belirleyici

• Bireysel kredi büyümesi makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle dengeli bir seyir izlemekte

• Ticari krediler uzun dönemli eğiliminin üzerinde büyürken, bireysel krediler uzun dönemli eğilimine yakın seyretmekte

• Ticari kredilerin amacına uygun şekilde iktisadi faaliyetle buluşmasını temin etmek amacıyla güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmekte

• Reel sektör firmalarında likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki olumlu görünüm korunmakta

• Reel sektörün YP cinsi finansal borcu gerilerken, kur riski göstergelerindeki iyileşme devam etmekte

• Hanehalkının toplam finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha hızlı artması borçlanma ve borç ödeme kapasitesini desteklemekte

• Bankacılık sektörü aktif kalitesi olumlu görünümünü korurken, artan kârlılık da sektörün şoklara karşı direncini güçlendirmekte

• Son dönemde devreye alınan uygulamaların en önemli önceliği, fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla finansal sistemin topyekûn liralaşmasını sağlamaktır

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Yurt içi iktisadi faaliyette görülen güçlü seyir 2022 yılının ilk çeyreği itibarıyla devam etmektedir. İktisadi faaliyetteki bu seyirde net ihracatın katkısı devam etmiştir. Dış talep koşullarındaki olumlu seyir ve hizmet gelirlerindeki toparlanmaya rağmen, küresel emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle cari işlemler açığı yıllıklandırılmış bazda artmış, cari işlemler açığı büyük ölçüde özel sektörün borçlanmasıyla finanse edilmiştir.

İktisadi faaliyette gözlenen güçlü seyir işgücü piyasasına ve bütçe göstergelerine de olumlu yansımıştır. Enflasyon görünümü üzerinde büyük ölçüde arz yönlü unsurlar ile talep gelişmeleri etkili olmakta iken, çekirdek enflasyon göstergelerinin aylık artış oranlarında 2022 yılı ilk dört ayında yavaşlama görülmektedir.”sözcü