unnamed (1) - Kopya

 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü ve federasyon yönetim kurulu, “Altılı Masa”da temsil edilen partilerin genel başkanları ile gerçekleştirdiği kadın politikalarının gözden geçirilmesi konusundaki savunuculuk toplantıları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Toplantıda Altılı Masa’nın artan yoksulluk ile kadın emeği ve kadının işgücüne katılımı başta olmak üzere kadın ve eşitlik politikaları kapsamındaki somut önerileri değerlendirildi. Gezi Davası ve Canan Kaftancıoğlu’na verilen hukuktan uzak cezanın da ele alındığı toplantıda TKDF, 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek mitinge destek vereceklerini açıkladılar. 

 

KADIN VE EŞİTLİK POLİTİKALARI ELE ALINDI

 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, “Altılı Masa”da temsil edilen partilerin genel başkanları ile gerçekleştirdiği kadın politikalarının gözden geçirilmesi konusundaki savunuculuk toplantıları kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. 

TKDF yapılan toplantıda kadın ve eşitlik politikalarını ele alarak kadın örgütleriyle görüşmeler neticesinde somut önerilerin kamuoyuna sunulması gerekliliği üzerinde durdu.

 

SİYASETTE KADIN SAYISININ ARTMASI GEREKLİLİĞİNE DEĞİNİLDİ

 

Muhalefet partileri toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kadına yönelik şiddeti, kadın kırımını, kadın yoksulluğunu, kadının emek sömürüsünü ve gün geçtikçe derinleşen kadın yoksulluğunu oy potansiyeli olan söylem alanları olarak görmekten vazgeçmeli, somut ve demokratik çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşması konusuna da toplantıda değinildi. Son olarak toplantının konusu seçimlerde kadın adayların sayısının artırılması üzerine oldu.