AQWT

 

İBB Meclisi, bütçe görüşmeleri için 27  Kasım’da toplandı. İETT Genel Müdürlüğü’nün 2020 Bütçe ve Performans Programı hakkında meclis toplantısında görüşlerini bildiren Birkan Birol Yıldız metrobüste yeni bir dönem olacağının sinyallerini verdi. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 27 Kasım 14:00’da gerçekleşen meclis toplantısında CHP adına söz  alan CHP Meclis üyesi Birkan Birol Yıldız İETT Genel Müdürlüğü’nün 2020 Bütçe ve Performans Programı'na ilişkin görüşlerini bildirdi.

 

ULAŞIM PLANLAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER

 

İstanbul'un dünya metropolleri arasında 24 saat yaşayan bir kent olarak öne çıktığına ve sürekli artan nüfusla birlikte ulaşımın da arttığına vurgu yapan Yıldız, "Raylı sistemin ulaşımdaki payının artması da İETT’nin ulaşım planlamalarında yeni düzenlemeler yapmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu değerlendirmenin sonucunda ortaya çıkan sorunların çözümü için İETT filosundaki araçların ve Özel Halk Otobüslerinin, raylı sistemleri merkeze alarak yeniden düzenlemesi yapılmaktadır. Yani, raylı sistemleri besleyecek tarzda bir ulaşım planlaması İstanbul için zorunluluktur." dedi. 

 

“SORUNLAR SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE AZALACAKTIR”

 

Ulaşımda raylı sistemlerin payının son 10 yılda yaklaşık yüzde onluk bir artışla yüzde 35,5 seviyesine ulaştığını hatırlatan CHP'li Birkan Birol Yıldız , "Halen devam eden çalışmalar neticesinde bu pay kısa sürede yüzde 45’ler seviyesine ulaşacaktır. İETT sürekli raylı sistemlere uyum alanında çalışmalarını sürdürecektir. Bu sayede İstanbul halkının toplu ulaşımda yaşadığı sorunlar sistemli bir şekilde azalacaktır." şeklinde konuştu.

 

Metrobüsün İstanbul için  önemli bir ulaşım alternatifi haline geldiğini hatırlatan Birol Yıldız "Bu hatta yaşanacak istenmeyen bir kaza neticesinde, kazanın yarattığı zararların dışında, ulaşım sisteminde de önemli aksamalar yaşanmaktadır. 601 metrobüsün tamamına takılan yeni “telemetri” sistemi sayesinde kazaların en aza indirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kaydetti.

 

TELEMETRİYLE METROBÜSE OTOMATİK MÜDAHALE 

 

Telemetri sistemimde araçların şeritten çıktığında şoföre uyarı sinyali verdiğini ve sistemim şimdilik ağırlıklı olarak araçların öndeki araçla mesafesi, şeritteki durumu gibi bilgileri kayıt altına aldığını dile getiren Yıldız, "Yakın gelecekte telemetri sistemiyle metrobüslerin öndeki araçla aradaki mesafeyi sürekli takip ederek, gerektiğinde sürücüyü ses ve titreşimle uyaracak, aktif şerit takip sistemiyle şeritten çıkma durumunda ise direksiyona otomatik müdahale etmesi sağlanacaktır." dedi.

 

Telemetri cihazların şoförler için yorgunluk tespit sistemi opsiyonu da taşıdığını söyleyen CHP'li Yıldız, "Sistem tam olarak devreye girdiğinde yüz takip sistemiyle şoförlerin yorgun veya uykusuz olup olmadıkları tespit edilecek, gerektiğinde sürücü otomatik olarak uyarılacaktır." ifadelerini kaydetti.

 

"ARTIK ANA HABERLERDE DDAHA AZ METROBÜS KAZASI DUYACAĞIZ"

 

 "Artık ana haberlerde daha az metrobüs kazası duyacağız." diyen Birkan Birol Yıldız ,   şoför kaynaklı kazaların da minimum seviyeye ineceğini belirterek İstanbulluların metrobüs yolculuklarını daha güvenli bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu.

 

“METREKAREYE DÜŞEN YOLCU SAYISI AZALACAK”

 

Metrobüs yolculuklarını iyileştirme çalışmalarına ilişkin konuşan CHP'li Yıldız, "Mevcutta metrobüs olarak sefer yapan 601 araçtan, kullanım ömrü tükenmiş olup yaklaşık 2 milyon km yol yapmış olan 300 adedi yenilenecek ve daha yüksek kapasitede araçlar alınacaktır. Böylece metre kareye düşen yolcu sayısı da 9’dan 7’ye düşürülecektir." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamasına işaret eden Birkan Birol Yıldız, "Yeni alınacak metrobüsler mevcut yolcu kapasitesini yüzde 30 arttıracak ve bu sayede İstanbul halkı daha rahat bir yolculuk yapma imkânına sahip olacaktır. Yerli üretim olan bu araçlardan ilk etapta 50 adet alınması planlanmaktadır. Yapılacak fizibilite çalışmaları neticesinde, verimlilik tespitinin teyit edilmesi durumunda, bu araçların sayısı 300’e kadar çıkabilecektir." dedi. 

 

“SEYAHAT SÜRESİ AZALTILACAK”

 

Yıldız, araçların çift taraftan kapılı olması nedeniyle metrobüs hattının ters şeritten işlemeyeceğini ve fiziki genişliklerin yeterli olduğu istasyonlarda iniş ve biniş peronlarının ayrılarak seyahat süresinin azaltılacağını söyledi.

 

Otobüslerin bozulması sorununa İETT olarak ciddi bir şekilde el attıklarını dile getiren Birkan Birol Yıldız, "Garajlarda yeterli sayıda bakım denetim amiri bulunmamaktadır. Şoför olarak çalışan bakım ustalarından 50’sinin tekrar bakım denetçisi olarak görevlendirilmesi planlanmaktadır. Bakım denetçilerinin dışında bakım müşavirlik hizmetinin İstanbul Makine Mühendisleri Odası’ndan alınması da etkin denetim planları arasında yer almaktadır. Böylece bakım firması işi yaptıktan sonra İETT Bakım Denetim personeli devreye girecek, daha sonra tüm süreç 3’üncü bir göz olarak Makine Mühendisleri Odası denetiminden geçecektir. Bu sayede bozulan araçların tamiri daha verimli olacak ve otobüsler daha güvenli bir şekilde sizlerin hizmetinde olacaktır." dedi.

 

Birkan Birol Yıldız , bozulan otobüslerin tamirinde, yüklenici firmanın kalifiye personel bulmakta zorlanması ve araçları tanımayan eğitimsiz ustaların çalıştırılmasından dolayı tamir sürelerinin uzun sürdüğünü ve sefer sayılarının aksadığına dikkat çekti. Yıldız ; "Bu yüzden yeni yapılacak bakım ihalelerinde temin edilecek personellerin içerisinde belirli bir oranda, bakımı yapılacak aracın firmasından tescilli bakımcı sertifikasına sahip olması talep edilmiştir.  Atılan bu adımla İETT araçlarının bozulma oranının azaltılması planlanmaktadır." dedi.

 

 "Filomuzda yaşlı araçların bulunması bakım maliyetlerini artırmaktadır." diyen Yıldız, yeni alınacak Metrobüs araçları ile bu sorunun çözüme kavuşacağını iddia etti. 

 

"İŞLETTİRME MODELİYLE BU İSRAFIN SON BULMASI AMAÇLANMAKTADIR"

 

Birol Yıldız, seferlerini yaptıktan sonra garaja giren araçların hasarsızlık denetiminin, Tesellüm işleminin de artık İETT bünyesinden görevlendirilecek personel tarafından yapılacağını söyleyerek şu ifadeleri kaydetti : "İETT’nin garaj yönetimi ve otobüs sefer transferleri sırasında ciddi maliyetler oluşmaktadır. Yapılacak işlettirme modeliyle bu israfın son bulması amaçlanmaktadır. Bu, araç ve garaj yerinin İdare tarafından yükleniciye teslim edildiği, yüklenicinin ise bakım onarım, akaryakıt ve şoför maliyetine katlandığı bir modeldir. Hali hazırda Ayazağa (395 Araç) ve Kurtköy (275 Araç) garajlarında bu model uygulanmakta, İkitelli Garajı (213 Araç) için planlanmaktadır." dedi.

 

"ARAÇLAR GÜN İÇİNDE GARAJLARDA BEKLEMEKTE"

 

İETT personel giderlerinin toplam bütçenin yüzde 48’ine ulaştığını belirten CHP'li Yıldız, "Mevzuat gereği, bu oran yüzde 40’ı aştığı için kurum yeni personel alamamaktadır. Ortaya çıkan şoför ihtiyacını karşılamak amacıyla tatilli/dinlenmeli çalışma modelleri uygulanmıştır. Fakat bu modellerde araçlar gün içinde garajlarda beklemekte ve zaman zaman kamuoyu tepkisi oluşturmaktadır. İşlettirme modeli ile personel teminini yüklenici karşılamakta ve daha etkin planlama yapılabilmektedir." ifadelerini kaydetti.

  

İşlettirme modelinin İETT’nin tasarruf planlarında önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Yıldız, "Bu yöntemle bu güne kadar 93 milyon TL bütçe tasarrufu sağlanmıştır.  İkitelli garajının da işletmeye alınması ile birlikte her yıl 127 milyon TL tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca usulsüz kart kullanımına karşı yapılacak çalışmalarla da bütçenin yükü azaltılacaktır." dedi.

 

 "BU SİSTEMLERE BU GÜNE KADAR KIRK MİLYON DOLAR HARCANDI"

 

İETT’ye bağlı araçlarda zaman içinde birbiriyle bağlantısı hesap edilmemiş, entegrasyonuna dair planlaması yeterince yapılmamış çok sayıda donanımın aynı anda bulunması durumunun da bir diğer sorun olduğuna dikkat çeken Birkan Birol Yıldız, "Farklı firmalardan aynı araç için aynı hizmetin birden fazla alınarak kurumun kaynakları doğru kullanılmamıştır. Bu sistemlere bugüne kadar yaklaşık 40 milyon USD harcandı. Her bir araç için şu anda teknik tespit çalışmaları devam etmektedir." şeklinde konuştu.

 

İETT’ye bağlı üç bin yetmiş, Otobüs AŞ’ye bağlı dokuz yüz otuz, Özel Halk Otobüsü işletmesine bağlı iki bin yüz elli dört aracın her birinde dokuz ile on bir arasında değişen teknolojik donanım mevcut olduğunu söyleyen Birol Yıldız, "Bazı araçlarda aynı işi gören 4  GPS yani Küresel konumlama cihazı takıldığı tespit edilmiştir. Buna rağmen araçlardan konumlama bilgisi sağlıklı alınamamakta, bu cihazların pek çoğu çalışmamaktadır. Durak konumları, duraktan geçen otobüs bilgileri, rota planlama gibi bilgilerin erişilebilmesini sağlayan çalışma yeniden başlatılmıştır. MOBİETT uygulamasının yenilenmesi çalışması tamamlanma aşamasındadır. Tamamlandığında İstanbul halkı duraklarda daha az bekleyecektir." dedi.

 

“GÖRME ENGELLİLER İÇİN SORUNSUZ ULAŞIM”

 

Mobiett uygulamasına, Young Guru Akademi ile işbirliği yapılarak Akıllı Baston (WeWalk) Projesi'nim  entegre edileceğini de belirten Yıldız, "Bu sayede görme engelli vatandaşlarımızın evlerinden otobüs duraklarına kadar sorunsuz bir şekilde ulaşması hedeflenmektedir." şeklinde konuştu. 

 

“MOTİVASYON ARTIRICI PLANLAR” 

 

İETT’nin röntgenini çekerek sorunları ve kurumun daha işlevsel hale gelmesini sağlayacak adımları atmayı planladıklarına vurgu yapan CHP'li Yıldız,  "Bu sürede en önemli adımlarımız İETT yöneticilerinin daha çok sahada olması ve işleyişi yerinde tespit etmesiydi. Bu kararlılığı gösteren İETT Genel Müdürümüz Sn. Alper KOLUKISA’ya teşekkür ediyoruz. Şoförlerimizin sorunlarını, genel olarak eğitimlerini ve kurum içi motivasyonlarını artırıcı planlarımızı hayata geçireceğiz. " ifadelerini kullandı.

  Ataşehir'de Gündem